0%
topgis (1)

Despre planul parcelar

Planul parcelar este reprezentarea grafică a unei tarlale care conține limitele tuturor imobilelor din tarla și detaliile stabile din teren ce o definesc; planul parcelar devine plan cadastral după receppia și atribuirea numerelor cadastrale de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

  • Suprafață adusă în cooperativă agricolă de producție este cea care rezultă din: actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la dată intrării în cooperativă, evidențele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declarații de martori.
  • Punerea în posesie și eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptățiți se vor face în confornitate cu prevederile legilor fondului funciar, Legea 18/1991, 1/2000, 247/2005.

Oricând ne puteți suna:

+40 767 104 330

La Ce Folosește Planul Parcelar?

01
La dobândirea titlului de proprietate
02
Fiecare imobil va putea fi identificat în teren pe baza de coordonate stereo 70
03
La intrarea în circuitul civil prin înscriere în cartea funciară

Telefon

+40 767 104 330

Adresa

Str. Bihorului, nr. 2, bl. 17, sc. A, ap. 1 Brașov

Email

office@topgis.ro

TOPGIS ENGINEERING

Fie că e nevoie să-ți stabilești limitele imobilului, fie că ai în proiect să-ți construiești o casă, o hala, un bloc, un drum, un pod, ai nevoie de măsurători topografice.

Scopul nostru este să reproducem (sub formă de planuri, nor de puncte, BIM) cât mai fidel realitatea din teren și creionarea cât mai fidelă a proiectelor tehnice în teren.

Call Now Button